Jum'at, 8 Ramadhan 1444 H / 31 Maret 2023

Apakah Seseorang Guru Perlu Mendapat Sanad Bersambung kepada Nabi Muhammad?

Assalamua’laukum warohmatullah

Kepada ustadz, saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya mendapat pertanyaan daripada seorang rakan saya siapakah kamu? Siapakah guru kamu? Dan daripada mana dia mendapat sanad daripada ilmu yang diberikannya? Buat pengetahuan ustadz saya baru belajar untuk berda’wah. Namun pertanyaan sahabat saya tadi merunsingkan saya. Kerana beberapa minggu lepas, berlaku pertentangan pendapat antara kami berkenaan dengan ikhwan muslimin, manhaj salaf dan politik dalam Islam. Dia mengatakan Masyaikhnya mempunyai sanad sehingga kepada Rasulullah. Mohon dijelaskan.

Wassalamualaikumwarohmatullahi wabarokatuh

Assalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Masalah sanad dalam menerima ajaran Islam memang sangat penting dan merupakan penentu kebenaran ajaran Islam yang dianut seseorang. Setiap orang harus punya sanad tentang ajaran Islam yang bersambung kepada Rasulullah SAW.

Namun hal ini tidak berlaku secara umum di kalangan awam, kecuali di tingkat para ulama ahli dan di bidang-bidang ilmu tertentu tertentu.

a. Ilmu Qiraat

Misalnya, para ulama ahli qiraat Al-Quran, memang diharuskan punya sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Kita mengenal ada beberapa jenis qiaraat Al-Quran yang berbeda-beda. Tiap qiraat itu punya riwayat lewat orang-orang yang dikukuhkan menjadi ulama qiraat, sejak zaman nabi SAW hingga hari ini.

Maka khusus para ulama di kalangan ahli qiraat, sanad-sanad seperti ini masih berlaku dan terus bersambung hingga kepada Rasulullah SAW. Adapun orang awam seperti kita, cukuplah belajar kepada orang yang dianggap baik.

b. Periwayatan Hadits

Misalnya lainnya, di bidang ilmu periwayatan hadits. Kita juga mengenal riwayat-riwayat dari Rasulullah SAW lewat para shahabat, tabi’in, tabi’it-tabi’in hingga kepada para muhadditsin di era Bukhari dan Muslim. Khusus untuk para ulama mutakhashshishin di bidang hadits, kepastian riwyat dan sanad ini menjadi hal yang mutlak. Terutama sebelum masa tadwinul (penulisan) hadits di masa kitab shahihain dan kutub sittah.

Setelah itu, tradisi menggunakan sanad dalam belajar ilmu hadits masih tetap digunakan, namun khusus hanya di kalangan ulama khusus saja. Buat orang awam, cukuplah membaca karya kitab-kitab hadits yang suah menyebar kemudian. Bahkan seorang Al-Bani pun tidak punya sanad periwayatan hadits lewat para masyaikhnya secara khusus yang bersambung langusng kepada Rasulullah SAW, kecuali beliau adalah peneliti dan kritikus hadits di perpusatakaan.

Sebab riwayat hadits itu sudah final di masa lalu, tidak perlu lagi setiap ahli hadits punya riwayat khusus dan talaqqi kepada syeikh tertentu, kecuali sekedar mengambil barokah.

Salah seorang dosen hadits kami waktu kuliah di S-2 lalu menyatakan bahwa dirinya punya jalur periwayatan hadits yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Tidak berhenti di tingkat Bukhari dan Muslim saja, tetapi riwayatnya terus bertambah panjang hingga ke diri beliau. Namun beliau sendiri mengatakan bahwa memiliki sanad seperti itu sudah tidak diperlukan lagi sebagai syarat seorang ulama hadits di zaman ini. Kalau pun beliau punya sanad, maka hal itu sekedar mengambil barakahnya saja.

c. Ilmu Fiqih

Misal lainnya di bidang ilmu fiqih, juga ada riwayat dan sanad. Para ulama fiqih juga menggunakan sanad baik urusan bacaan quran maupun urusan periwayatan hadits. Bahkan khusus ahli fiqih, ada tambahan periwayatan hingga ke tingkat mujtahid mutlak dari masing-masing mazhab.

Ada sebuah buku berbahasa arab karya ulama Indonesia yang berjudul: al-Imam Asy-Syafi’i baina mazhabaihil qadim wal jadid (Imam Asy-Syafi’i di antara kedua mazhabnya yang lama dan baru). Di dalam buku itu diuraikan dengan jelas sanad dan periwayatan yang dimiliki Al-Imam As-Syafi’i, semenjak dari Rasulullah SAW hingga kepada dirinya. Lalu dari dirinya kepada para muridnya yang sangat banyakitu.

Maka tradisi keilmuwan dalam bidang fiqih khusus untuk para ulama memang mengenal sanad dan periwayatan ini. Namun tidak berlaku untuk orang-orang awam, mereka cukup bertaqlid saja kepada ulama.

Tradisi Sanad

Dengan masuknya era tadwin atau penulisan ilmu di dalam kitab-kitab oleh para ulama, maka kepentingan talaqqi langsung sudah mulai berkurang. Sebab buku itu sudah berfungsi sebagai penyampai riwayat dan sanad yang diterima di kalangan ahli riwayat.

Beberapa tulisan hadits milik para muhaddits di masa lalu, juga diakui sebagai bagian dari sanad yang diterima dan tersambung secara sah. Beberapa shahabat nabi SAW menuliskan hadits yang mereka terima dari Rasululah SAW, maka tulisan para shahabat itu bila dibaca oleh para tabi’in tidaklah menggugurkan sanad periwayatan. Bahkan dalam beberapa hal, semakin menguatkan jalur periwayatan.

Kecuali mungkin dalam hal yang tidak bisa dituliskan, seperti masalah bacaan qiraat quran, maka masih tetap dibutuhkan sanad periwayatan yang talaqqi, yaitu langsung bertemu dengan gurunya, tidak cukup hanya dalam bentuk tulisan saja.

Maka di zaman sekarang ini, penggunaan sanad tetap penting dan punya peran tersendiri, namun tidak harus dalam bentuk talaqqi langsung. Dan talaqqi bukan merupakan syarat keilmuwan. Dan bukan pula syarat keIslaman seseorang.

Wallahu a’lam bishshawab, wassalamu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ahmad Sarwat, Lc.

Ikuti update terbaru di Channel Telegram Eramuslim. Klik di Sini!!!

loading...

Rekomendasi

Calon Suami Yang Egois

Jumat, 10/07/2009 05:47

Inikah Prolog Dajjal?

Kamis, 03/12/2020 12:13

Hukum Wanita Pakai Celana Panjang

Rabu, 16/10/2019 16:15

Pak Salman Pemimpin Impian

Jumat, 06/02/2009 13:39

Belajar Agama Tanpa Guru

Jumat, 13/10/2006 09:13

Tampilan Cerah untuk Kamar Anak

Jumat, 09/11/2012 10:58

Kekuatan Kata-Kata

Rabu, 02/05/2007 08:19

Baca Juga

Investasi Ulama

Selasa, 19/12/2006 09:49

Umum Lainnya

Trending